sword

Shadowrun

Shadowrun (v překladu stínový běh, nicméně do češtiny se tento název typicky nepřekládá) je sci-fi hra na hrdiny z nedaleké budoucnosti (rok 2053); jde o americkou hru vydanou v roce 1989 firmou FASA Corporation, avšak existuje oficiální český překlad pravidel. Existují i různá rozšíření (většinou na stovky stránek), která nahrazují odpovídající části pravidel (například Grimoire rozšiřuje pravidla pro magii a podobně)

Hra se odehrává v určité lehce (no, to asi záleží na úhlu pohledu) katastrofické verzi budoucnosti, která obsahuje například zmutované lidské bytosti (tzv. metalidi, což jsou zejména trpaslíci, elfové, orkové a trollové), magii, kybernetické implantáty, matrix (ač je hra z roku 1989, je tento matrix velice podobný tomu, který známe z kultovního filmu Matrix, avšak zde se k němu lidé připojují dobrovolně jako k Internetu), draky a podobně. Postavy v této hře nemají žádná povolání, nýbrž se učí jednotlivým dovednostem.

Hráčské postavy bývají –asi vzhledem k lehce apokalyptické povaze světa– zločinci či psanci, kteří dělají „špinavou práci“ pro mocné lidi, typicky pro nějaké korporace, případně pro vládu. Není to sice pravidlem, ale zločinný charakter postav bývá pro Shadowrun poměrně typický, což bývá předmětem značné kontroverze (existují i štvavé televizní reportáže, které vykreslují Shadowrun v tom nejhorším světle, samozřejmě velmi překrouceně a přehnaně).

Herní systém je velmi propracovaný a promyšlený; zpočátku působí sice relativně nesnadně k pochopení (a pravidla jsou poměrně rozsáhlá), avšak díky velmi jednotnému principu, který prostupuje všemi herními mechanismy, si člověk po nějaké době hraní bez problému zvykne. Hra dobře odráží životní realitu světa, že dělat znatelné pokroky v nějaké dovednosti, je tím těžší, čím lépe ji ovládáte, stejně jako fakt, že výsledky akcí začátečníků v nějakém oboru mívají mnohem větší rozptyl než výsledky profesionálů. Velmi dobře je též řešeno oslabování postav s přibývajícími zraněními.


Osobně mám na Shadowrunu rád fakt, že je to jedna z mála fantasy her, kde jsou trpaslíci skutečně dobří mágové; mág totiž v Shadowrunu velmi využívá sílu vůle, na kterou mají trpaslíci bonus. Chci-li tedy hrát svou oblíbenou kombinaci rasy a „povolání“ (v Shadowrunu píši do uvozovek, protože tam povolání v pravém slova smyslu neexistují, pouze vhodné kombinace dovedností), nemusím se vyrovnávat s obvyklými postihy, nýbrž jsem naopak bonusován.

Další věc, kterou shledávám v Shadowrunu velmi zábavnou, je vytvoření postavy s určitými morálními zásadami, na kterých si trvá; s ohledem na to, že většinou se jedná o zločince (respektive její úkoly bývají zločinného charakteru), dělá to hru nezanedbatelně pestřejší, neboť se musí navíc popasovat s „prací“ v souladu se svou etikou.